Er heeft ooit iemand een katholieke school gesticht in Lillo. De stichter heeft toen zijn intenties kenbaar gemaakt: ‘degelijk onderwijs op christelijk gelovige basis’. Meer dan honderd jaar later willen wij op een eigen manier deze intenties verder zetten rekening houdend met de veranderde tijdsgeest.
Wat hier onder verwoord wordt, is het product van twee jaar intensief werken aan het eigen gezicht van onze school: Lillo’s Klavertje…..

Een school moet een eigen gezicht hebben

  •  Wij willen elk kind ontmoeten zonder onderscheid. Wij trachten voor hen een veilige omgeving te scheppen omdat wij er in geloven dat dit een goede basis is om voluit en onbelemmerd te kunnen leren.
  • Ook vinden wij het belangrijk dat in deze drukke samenleving kinderen opgevoed worden tot evenwichtige, mondige en kritische burgers met een gezonde dosis relativeringsvermogen.
  • Wij zien het als een evangelische plicht om elk kind met de nodige zorg te omringen en om bijzondere zorg aan de dag te leggen wanneer wij te maken hebben met kinderen die op een of ander manier getuigen van kansarmoede.
  • Wij brengen op geregelde tijdstippen het godsdienstige tot uitdrukking bij wijze van gebed, bezinning en viering. Wij doen dit in/uit respect voor de vrijheid van  levensovertuiging van anders- en niet gelovige ouders en kinderen.