De ouderraad is gericht op de samenwerking tussen ouders en school met het oog op het onderwijs- en opvoedingswelzijn van de kinderen zoals het vervat zit in het christelijke opvoedingsproject van de school. Meer in het bijzonder heeft ze o.a. als doel:

  • De ouders te informeren, te vormen en te begeleiden in één van hun meest fundamentele verantwoordelijkheid met name de opvoeding en het onderwijs van hun schoolgaande kinderen.
  • Het aanbrengen van voorstellen, het bespreken en evalueren i.v.m. schoolaangelegen- heden die zowel leerlingen als ouders aanbelangen, is de fundamentele functie van het ouderraad Vrije Basisschool Lillo.
  • De ouders als groep te vertegenwoordigen bij het schoolteam en het schoolbestuur.

Voorzitter:  Wouter Toelen

Leden: