KALENDER VAN VAKANTIEDAGEN VOOR HET SCHOOLJAAR 2019-2020


Begin van het schooljaar en hervatting van de lessen:

Maandag 2 september 2019


Vrije dagen van het eerste trimester:

Maandag 30 september 2019 (Lokale verlofdag)

Woensdag 20 november 2019 (Pedagogische studiedag)

Herfstvakantie: van maandag 28 oktober 2019 tot en met zondag 03 november 2019

Maandag 11 november 2019 (Wapenstilstand)

Vrijdag 06 december 2019 (Lokale verlofdag)

Kerstvakantie : van maandag 23 december 2019 tot en met zondag 05 januari 2020


Vrije dagen van het tweede trimester:

Woensdag 22 januari 2020 (Pedagogische studiedag)

Krokusvakantie: van maandag 24 februari 2020 tot en met zondag 1 maart 2020

Woensdag 11 maart 2020 (Pedagogische studiedag)

Paasvakantie: van maandag 06 april 2020 tot en met zondag 19 april 2020


Vrije dagen van het derde trimester:

Vrijdag 01 mei 2020 (Feest van de arbeid)

Donderdag 21 mei 2020 (O.-H.-Hemelvaart) 

Vrijdag 22 mei 2020 (brugdag)

Maandag 1 juni 2020 (Pinkstermaandag)

Dinsdag 30 juni 2020 – laatste schooldag


De zomervakantie vangt aan op woensdag 1 juli 2020.