KALENDER VAN VAKANTIEDAGEN VOOR HET SCHOOLJAAR 2020-2021

Begin van het schooljaar en hervatting van de lessen:

Dinsdag 1 september 2020

Vrije dagen van het eerste trimester:

Woensdag 23 september 2020 (Pedagogische studiedag)

Maandag 05 oktober 2020 (Lokale verlofdag)

Herfstvakantie: van maandag 02 november 2020 tot en met zondag 08 november 2020

Woensdag 11 november 2020 (Wapenstilstand)

Woensdag 09 december 2020 (Pedagogische studiedag)

Kerstvakantie :

Van maandag 21 december 2020 tot en met zondag 03 januari 2021

Vrije dagen van het tweede trimester:

Krokusvakantie: van maandag 15 februari 2021 tot en met zondag 21 februari 2021

Woensdag 17 maart 2021 (Pedagogische studiedag)

Paasvakantie:

Van maandag 05 april 2021 tot en met zondag 18 april 2021

Vrije dagen van het derde trimester:

Donderdag 13 mei 2021 (O.-H.-Hemelvaart) 

Vrijdag 14 mei 2021 (brugdag)

Maandag 24 mei 2021 (Pinkstermaandag)

Vrijdag 11 juni 2021 (Lokale verlofdag)

Woensdag 30 juni 2021 – laatste schooldag

De zomervakantie vangt aan op donderdag 1 juli 2021.