Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Ze is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

Don Bosco Onderwijscentrum VZW
Don Boscolaan 15
3050 Oud-HeverleeĀ 

Voorzitter : Didier Finet
Afgevaardigd bestuurder: Bart Decancq