In onze school is sinds 1 april 2005 de participatieraad vervangen door een schoolraad.

De schoolraad is een communicatieorgaan dat samengesteld is uit afgevaardigden van alle geledingen die de essentie van de school vertegenwoordigen: de ouders, de leerkrachten, de omgeving, het schoolbestuur en de directie. Het is belangrijk dat er een permanente communicatie is tussen deze verschillende partners van de school over allerlei schoolse aangelegenheden.

De eindverantwoordelijkheid blijft wel steeds bij het schoolbestuur.

Verkiezingen voor deze schoolraden gebeuren om de vier jaar.

  • voorzitter: Wouter Heyligen
  • secretaris: Meuleneers Carine
  • ouders:  2 afgevaardigden van de  ouderraad: Gert Willems, Wouter Heyligen
  • lokale gemeenschap: Marileen Maelstaf, Marina Polmans
  • inrichtende macht:  Vandebeeck Nicolas, Stefan Schreurs
  • leerkrachten: Liberati Diana – Borletti Anna
  • Directie: Ingrid Vaes, Elke Hermans