Zoals de vorige schooljaren is er ook dit jaar weer kinderopvang voor en na de lestijden.

Er wordt door heel wat ouders dankbaar gebruik gemaakt van deze mogelijkheid en elk kind is welkom.

Op schooldagen

voorschools: 7 uur (op aanvraag vanaf 6.30 uur) tot aanvang van de lessen
naschools: vanaf einde van de lessen tot 18 uur (op aanvraag tot 18.30 uur)

Ouderbijdrageregeling
De kostprijs van het verblijf van jouw kind(eren) in de buitenschoolse opvang kan je navragen bij de gemeente

Contact
Sophie Neyt en Patricia Vincken, coördinatoren buitenschoolse kinderopvang