KALENDER VAN VAKANTIEDAGEN VOOR HET SCHOOLJAAR 2018-2019

Begin van het schooljaar en hervatting van de lessen:

Maandag 3 september 2018

Vrije dagen van het eerste trimester:

Vrijdag 28 september 2018 (Lokale verlofdag)

Woensdag 17 oktober 2018 (Pedagogische studiedag)

Herfstvakantie: van maandag 29 oktober 2018 tot en met zondag 04 november 2018

Donderdag 06 december 2018 (Pedagogische studiedag)

Kerstvakantie :

Van maandag 24 december 2018 tot en met zondag 06 januari 2019

Vrije dagen van het tweede trimester:

Maandag 28 januari 2019 (Lokale verlofdag)

Woensdag 06 februari 2019 (Pedagogische studiedag)

Krokusvakantie: van maandag 04 maart 2019 tot en met zondag 10 maart 2019

Paasvakantie:

Van maandag 08 april 2019 tot en met zondag 21 april 2019

Maandag 22 april – Paasmaandag

 

Vrije dagen van het derde trimester:

Woensdag 01 mei 2019 (Feest van de arbeid)

Woensdag 15 mei 2019 (Pedagogische studiedag)

Donderdag 30 mei 2019 (O.-H.-Hemelvaart)

Vrijdag 31 mei 2019 (brugdag)

Maandag 10 juni 2019 (Pinkstermaandag)

Vrijdag 28 juni 2019 – laatste schooldag

De zomervakantie vangt aan op zaterdag 30 juni 2019.