Nieuwsbrief december 2018

Nieuwsbrief december 2018

 

Beste ouders,

 

December, een gezellige tijd breekt aan: sfeerverlichting op straat en in de huizen, feestelijke muziek, advent, Sinterklaas en zijn pieten op bezoek, kerstviering, kerstfeestjes, nieuwjaarsbrieven, …. Ook op school genieten we van deze eindejaarsperiode en we kijken allen uit naar een groots Winterfeest met opening van 2 nieuwe kleuterklassen, een prachtige kerstmarkt met mooie knutselwerkjes van alle leerlingen, zang en dans.

De lekkere hapjes en drankjes worden verzorgd door onze ouderraad!

.

Als school willen we dit jaar december als “warmste maand” in de kijker zetten met extra aandacht voor verdraagzaamheid, respectvol en liefdevol omgaan met elkaar. Want we merken dat deze waarden op de dag van vandaag een beetje verloren zijn gegaan. We denken dan aan ongepast taalgebruik, sociale media die gebruikt wordt door veel te jonge kinderen, weinig respect voor materialen en medemensen.

Samen met jullie, ouders, willen we hieraan werken door onze kinderen hiervan bewust te maken en te helpen in hun sociale ontwikkeling. We zijn er ons van bewust dat wij als leerkrachten en ouders hier een voorbeeld kunnen zijn.

 

De activiteitenkalender voor december vind je terug op de achterzijde van deze nieuwsbrief.

Voor de laatste nieuwtjes, foto’s van activiteiten, schoolreglement, … vergeet zeker niet onze website te raadplegen! www.vbslillosklavertje.be

 

We wensen iedereen alvast prettige feestdagen en een gezond, vreugdevol 2019 !