Het schoolbestuur is de eindverantwoordelijke voor het schoolgebeuren. Om het schoolgebeuren uit te bouwen doet zij een beroep op de eigen begeleiding.Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Ze is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

Samenstelling 

  • voorzitter + gemandateerde ¬†: Nicolas Vandebeeck
  • leden: ¬†Baptist Dominique, Ombelets Ghislain, Schreurs Stefan, Toelen Wouter, Ceyssens Barbara, Kelly Loysch